Brickz – Sweety My Baby Lyrics

Brickz – Sweety My Baby Lyrics

[Chorus]

Aw sweety my baby
Uzohlala ungu my baby
Aw sweety my baby
You will always be my baby

[Verse 1]

Aw sweety mama
My love sesihlangana emarenkeni
Mangiphethe wena vele kukhala abotsotsi
Nabo mama bathi mfana o ke tsotsi ne
Namajita sewakhipha amavolovolo
Eh bafwethu aniyekeleni umkgobholo
Ye my love ngithi umuhle nje ngamasheleni
Wo usathani makamele eceleni
Nakanjani siyathandana ngithi ngibona emehlweni
Ngithi ngicela ukukubukela my darling
Angithi sesihlangana emarenkeni uqhoke ama hotpan
Ngikusondeze eduze he
Ngithi tsotsi heh! gubezela sengifikile la eskhaleni
Ye ngicela ukukujikisa ema’ bhayskop
Correct ngiyakukhuthaza my darling tshesa

[Chorus]

Aw Sweety my baby
Uzohlala ungu my baby
Aw sweety my baby
You will always be my baby
Aw sweety my baby
Gcwalisela abolova ekasi baby
Aw Sweety my baby
Uzohlala ungu my baby

[Bridge]

Angithi ampikipiki wena
Sewuhamba nami ngikulandela
Angithi uyangikhuthaza my darling he my darling sweety my darling
Angithi ampikipiki wena
Sesihamba nawe sibambana

[Chorus]

Aw Sweety my baby uzohlala ungu my baby
Aw sweety my baby you will always be my baby

[Verse 2]

My love sesihlangana futhi emarenkeni
Ye ngicela ukuthi ukhothe lekgumusha endlebeni
Wenzelani ukuthi vele siyophumula edladleni
Ungizondisa ngama jita ngalendaba yakho
Abantwana basekasi lami abangikhulumisi
Bathi mina ngizenza ncono kodwa angina nix
Amehlo wakho mawuwabhekise kimi,
Kuba ngathi athi ngicela siyovakasha canteen
Ngithi wag n bietjie baby awuthi ngiqale emanzini
Ye uyangilimaza my darling
Engithi sesihlangane emarenkeni ufake ama hot pan
Ngikusondeze eduze heh
Ngithi tsotsi gubezela sengifikile la eskhaleni
Ye ngicela ukukujikisa ema’ bhayskop
Correct ngiyakukhuthaza my darling
Chesa!

Share:

RELATED LYRICS