Vintersorg – För Kung Och Fosterland Lyrics

Vintersorg – För Kung Och Fosterland Lyrics

Melody line in the middle taken from
"The Hall Of The Mountain King" by Edward Grieg
Själafränder, norden rungar
Vapenbröder vid Svea strand
Stridskamraters kamprop ljungar
För upphöjd kung och fosterland
Ett härnadståg svor ed
I tätt uppslutna led
Till den ädla hembygdsprakt
Till moder jords omdrömda trakt
Från korpgudsärans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Göts I bröst för strid och fejd
Med obild eldsblick de betrakter
Hjältelandets offerbål
Den sammansvurna hären vakter
Vattebrynet med blodormsstål
Nu servissa lag
Til taktfast trummas-slag
Styr stolta Naglfar
På vikingsfärd de vreda drar
I djärva stormas fång
Fylld av tordönsång
Av forna gudar krönt
De, som ledstjernan utrönt
När fiende fallit, varhelst de än finnes
Konungen kallar mannarna till
När norden omnämnes, smärta minnes
Ty bloddränkta bredsvärd är vart sigill
Ett härnadståg svor ed
I tätt uppslutna led
Till den ädla hembygdsprakt
Till moder jords omdrömda trakt
Från korpgudsärans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Göts I bröst för strid och fejd

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

RELATED LYRICS