LYRIC

Och lyster det er att höra på de ord jag tecknat ned
Om båtsman Charlie Donovan som jag har seglat med.
Det äare sant, me boys.
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Hans mor var Indianska och hans far var diplomat,
Och själv var han föräldralös och han var min kamrat.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

På alla de sju haven hade Donovan sitt hem.
Han hade Charlie Chaplin tatuerad på sin lem.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Plenty vackra damer finns på torget Place Pigalle,
Och jag blev eld och lågor, jag! Men Donovan var kall.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

“You bloody fool!”, sa Donovan, “håll dig utanföare!
Gå bakom mig med käften stängd och titta hur jag göare! ”
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Vi kryssade på Place Pigalle bland damer av och an,
Och plötsligt steg ett rop mot skyn: “Där är ju Donovan!”
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Och damer kom från alla håll ur alla glada hus,
Och bad oss gärna kliva på! Det var ett fasligt krus.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Snart satt vi uti en salong och tog oss en absinth,
Och damer kom och kysste oss och smekte Charlies flint.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Sen levde vi så lusteligt med var sin Kurtisan,
Att vi blev akterseglade – det gav vi välan fan…
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Tre veckor och fem dagar blev vi uti huset kvar.
Jag själv – och Charlie Donovan som tatuerad var.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Så gåare det till I land, me boys. Om du vill bli idol
Gå till en tatuerare och pröva på hans stål.
Det äare sant, me boys
Höare och häpna sådant händer allt ibland!

Added by

Admin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT