Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Vømmøldal O Vømmøldal Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Mekaelsen Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Småfolk Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Ingemar Oppstuens Kampsang Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Grosserer Pettersen-Smith Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Skattetoget Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Det Var Den Tida Da Augan Var Blå Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Feskarvise Lyrics

Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken – Skiftarbeider Lyrics